Sabtu, 10 November 2007

Rujukan

1. Kamus Dewan keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
2. Atlas Dunia keluaran GOLDEN Sdn. Bhd.
3. Buku-buku Teks Sejarah Tingkatan 1 - Tingkatan 3
4. Ensiklopedia Melayu Jilid 1
5. Laman web www.wikipedia.org

*Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyiapkan Kamus Dialek Melayu-Brunei versi 'online' ini terutamanya kepada seorang sahabat dari Negara Brunei Darussalam yang telah banyak membantu dalam kajian saya tentang dialek Melayu-Brunei.

Tiada ulasan: